Победители ILU World Championship

2021г., Клюни, Франция


Aurelua Leo vom Zarendorf
ILU World Championship Winner-2021
зав. Михалёва А., вл. Чебаненко О.


2022г., Леонберг, Германия


Family Gold Leon Ezhinka
ILU World Championship Winner-2022
зав. Александрова Т, вл. Третьякова Н.